پروژه سیستم مقاوم در برابر زلزله 73 صفحه به همراه عکس مربوطه به موضوع

سیستم مقاوم در برابر زلزله 73 صفحه به همراه عکس سيستم مقاوم در برابر زلزله : سيستم مقاوم در برابر زلزله در اين نوع سازه ها علاوه بر سيستم قاب خمشي، شامل اتصالات بادبندي مي باشد. در اين سازه ها برخلاف معمول سازه هاي ديگر كه در هنگام استفاده از سيستم ب|خرید آنلاین فایل|اِکس ام|2087066|xmr
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پروژه سیستم مقاوم در برابر زلزله 73 صفحه به همراه عکس مربوطه به موضوع

سیستم مقاوم در برابر زلزله 73 صفحه به همراه عکس

سيستم مقاوم در برابر زلزله :

سيستم مقاوم در برابر زلزله در اين نوع سازه‏ها علاوه بر سيستم قاب خمشي، شامل اتصالات بادبندي مي‏باشد. در اين سازه‏ها برخلاف معمول سازه‏هاي ديگر كه در هنگام استفاده از سيستم بادبندي قاب در اين قسمت قاب خمشي نيست و اتصال آن مفصلي است و گيردار نمي‏باشد ولي از اين سازه سيستم مختلط بادبندي و قاب خمشي همراه با اتصالات تير به ستون گيردار در دو جهت مورد استفاده قرار گرفته است. كه در عكس زير سيستم بادبندي و اتصال تير به ستون نشان داده شده است .

همانطور كه در ( شكل 2 ) نشان داده شده است جوش صفحة متصل شده به ستون از نوع جوش پرنفوذ با نفوذ كامل است. در اين نوع اتصال نحوة جوشكاري و كيفيت جوش بسيار مؤثر است چرا كه اگر كيفيت جوش به هر دليل پايين بوده ( جوش ترد باشد ) و نحوة جوشكاري مناسب نباشد اين سيستم بادبندي درست عمل نكرده و در هنگام زلزله خرد خواهد شد. در قسمت‏هاي بعد در مورد چگونگي كنترل جوش و نحوة جوشكاري و انواع الكترود و كنترل الكترود مصرفي صحبت خواهيم كرد ولي در مورد عكس‏هاي 2 و 3 نكات زير قابل توجه است . ( اين عكس‏ها قبل از كنترل نهايي برداشت گرديد و نقائص بعداً رفع گرديده است).

نكتة 1 ) در عكس 1 همانطوركه نشان داده شده است جوش در نقاطي پيوسته نبوده و ثانياً جوش گره گره بوده و زنجيرة جوش پيوسته نيست و جوش بايد تجديد شده و يا يك پاس ديگر جوشكاري انجام شود ( البته بعد از برداشته شدن گل جوش از روي مقطع جوشكاري شده )

نكتة 2 ) در مورد نوع پروفيل به كار رفته در بادبند بايد گفت كه استفاده از پروفيل I شكل به علت عدم اتصال كامل قطعات مختلف يك بادبند مناسب نبوده و پيوستگي 100% را حاصل نمي‏كند. البته اين موضوع با طولاني‏تر كردن طول جوش و همچنين زياد كردن عرض مؤثر جوش و به طبع اين موضوع زياد شدن قطر قطعات جوشكاري شده قابل چشم‏پوشي مي‏باشد. در شكل 1 پروفيل I شكل مشخص گرديده است.

( عكس 5 )

در عكس شماره 2 نوع اتصال گيردار ستون كناري نشان داده شده كه از 2 عدد پليت به شكل ذوزنقه تشكيل گرديده كه به بالهاي فشاري و كششي تير متصل گرديده‏اند . نكته مهم اينكه چون ضخامت دوعدد بالاسري و زيرسري زياد بوده و ضخامت اين دوبيش از ضخامت ورق بال ستون مي‏باشد لذا قبل از جوش دادن ورق‏هاي بالاسري و زيرسري يك ورق اضافي با ضخامتي در حدود ضخامت ورق بال ستون به ستون جوش گرديده و صفحات بالاسري و زيرسري به اين صفحه جوش مي‏گردند. ( قسمت 1 و 3 )

در عكس 2 و در قسمت 2 صفحه پليتهايي را كه به جهت اتصال در ستون در چهار طرف ستون جوش كرده‏اند و با نام اس پليس خوانده مي‏شوند نشان داده شده است.

نحوة نصب اين اس پليس (S Place) ها به دو صورت ممكن است باشد :

اول : هر چهار ورق بر روي ستوني كه مي‏خواهد با جرثقيل حمل شده و بر روي ستون پائين‏تر قرار گيرد جوش شده و بعد از نصب كامل قطعه خال جوش خورده و بعد از تراز شدن و شاقولي شدن جوش كامل مي‏گردد. نكته در اينجا است كه اگر ابعاد ستون بالايي كوچكتر از ستون پاييني باشد به 2 صورت مي‏توان عمل كرد :