مقاله متره و برآورد در 33 صفحه به صورت فایل ورد

متره و برآورد : يعني محاسبه تمامي قسمتهاي ساختماني اعم از : آجر كاري ، شفته ريزي ، بتن ريزي ، كاشي كاري ، كف سازي ، عاتيكاري – اجراي سقف ، اجراي اندود سفيد كاري و غيره… كه مشخص مي شود به چه اندازه مصالح نياز است تا اين ساختمان با مشخصاتخ|خرید آنلاین فایل|اِکس ام|2087079|xmr
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مقاله متره و برآورد در 33 صفحه به صورت فایل ورد

متره و برآورد :

يعني محاسبه تمامي قسمتهاي ساختماني اعم از : آجر كاري ، شفته ريزي ، بتن ريزي ، كاشي كاري ، كف سازي ، عاتيكاري – اجراي سقف ، اجراي اندود سفيد كاري و غيره… كه مشخص مي شود به چه اندازه مصالح نياز است تا اين ساختمان با مشخصاتخواسته شدن بنا شود.

طراحي :

رسم نقشه ، دتايلها . طرخهاي اجرائي كه در دست اقدام است ، رسم كليه پلانها ، دادن طرح جهت برسي ، رسم برش و نماها و غيره…

نظارت :

نظارت بر نحو: اجراي تمامي مراحل ساختماني و بازديد از حين اجراء تمامي مراحل ساختماني كه در دست اجراء است. كه اگر خطا يا اشتباهي در كار باشد توسط مهندس تذكر داده شود و صحيح آن اجراء شود.

محاسبه :

محاسبه ستونها و تيرهايي كه براي پوشش سقف به كار مي رود . محاسبه ميلگردهاي پي و همچنين محاسبه زير بناي ( قديم و جديد) ساختمان.

نقشه برداري :

مشخص كردن اظلاع زمين مورد نظر و پياده كردن نقشه توسط دوربين نقشه برداري و مشخص نقشه بردار. دوربينهاي كه در نقشه برداري به كار مي رود عبارتند از:

دوربين = نيوو

دوربين تنودوليت

پياده كردن نقشه

هر ساختماني كه در آن منطقه احداث مي گردد با رعايت بر و كف تعيين شده كه از طريق شهرداري منطقه اعلام مي گردد بايستي بنا شود.

قبل از پياده كردن نقشه ، بايد عمليات تسطيح و پاكسازي محل ساختمان را انجام دهيم اين عمليات شامل تخريب بناهاي موجود و غير قابل استفاده ، ريشهكني بوته ها و درختان، تميز كردن نخاله ها و سنگ و كلوخ است. تخريب ساختمانها كاري تخصصي است و بايد توسط افرادي كه در اين كار مهارت دارند انجام شود . ريشه كني درختان را مي توان توسط ابزار هاي دستي يا مكانيكي انجام داد. بريدن درختان را بايد به افراد ماهر واگذار كرد. محل احداث ساختمان بايد كاملاً از چمن و ديگر نباتات پاكسازي شود اين عمل در واقع براي گياهان زنده و نباتات باشد. در نتيجه خاك سطحي سست شده و به آساني فشرده مي شود كه اين خاك براي ساختمان سازي مناسب نيست. پس اين خاك بايد با ماشين آلات خاكبرداري يا با وسايل دستي مانند بيل و فرغون برداشته و به محل مناسبي حمل شود. در ضمن چنانچه سطح زمين ناصاف باشد بايد با گردرويابا وسايل دستي تسطيح و خاكهاي اضافي به محل ديگري برده شود.

منظور ازپياده كردن نقشه ، مشخص كردن گوشه ها و محور ها و اظلاع طرح بر روي زمين است كه به وسيلة متر كشي يا دوربينهاي نقشه برداري تعيين مي شود و سپس ميخ كوبي و رنگريزي مي شود.

به بيان ساده تر پياده كردن نقشه بر روي زمين مرحله اي بين طرح و شروع عمليات ساختماني است.

سطح بناي ساختمان ياسطح سطحي كه كليه خطوط نراز به كمك آن ترسيم نموده و از روي آن ارتفاع كفها ديوارها و سقفها را تعيين مي كنيم.

گود برداري

در كليه ساختمانهايي كه تمام يا قسمتي از ساختمان پايين تر از سطح طبيعي زمين احداث شود بايد گود برداري انجام شود. گاهي ممكن است عمق گودبرداري به چندين متر برسد.

گودبرداري ممكن است با وسايل مانند : بيل مكانيكي و يا لودر و در صورت محدوديت زمين يا عدم در دسترسي به ماشين آلات از وسايل دستي مانند: بيل و كلنگ و فرغون و در عمق زياد يا در منطقه وسيع مثل پاركينگهاي زير زمين ، انبار هاي بزرگ زير زميني و غيره … با كمك ساير ماشين آلات ساختماني انجام مي شود.

گودبرداري به دوصورت محدود و نامحدود صورت مي گيرد:

نامحدود: زمينهاي نسبتاً وسيعي است كه اطراف آن هيچ گونه ساختماني نباشد براي گودبرداري اين گونه زمينها از ماشين آلاتي نظير: بيل مكانيكي براي كندن زمين و همچنين خاكهاي حاصله از گودبرداري را با كاميون حمل و به محلهاي مشخص شده ديگري تخليه مي كنند.

محدود: منظور زمين نسبتاً كوچكي است كه اطراف آن ساخته شده باشد و اگر اين گودبرداري ( براي زيرزمين ياپاركينگ) پايين تر از سطح زمين همسايه باشد براي جلوگيري از فشار ساختمان مجاور و نسشت احتمالي و نهايتاً تخريب آنها بايد گودبرداري توسط ماشين آلات با كمال دقت و رعايت مسائل ايمني انجام مي گيرد. زيرا لرزش ناشي از كندن خاك و جابجا شدن ماشين آلات مي تواند به ساختمان مجاور آسيب برساند و به طوري كه ساختمان نشست كرده و ديوارها و سقف آنها تركها ايجاد مي شود كه خود نشانة فروريختن ساختمان خواهد شد.

براي جلوگيري از اين عوارض بايد عمل گودبرداري را به فاصله اي متناسب از ديوار مجاور انجام داد كه بستگي به عمق زمين و فشار وارده دارد و همچنين همزمان با عمليات خاكبرداري بايد ديوارهاي ساختماني با ثمعبندي چوبي و يا فلزي مهار شود.

چنانچه عمق گودبرداري بيش از 10 متر باشد براي جلوگيري از ريزش خاكهاي بدنه گودبرداري و مهار كردن آن بايد اقدام به ثمع كوبي كرد.

https://idpay.ir/miladmoradi